AS Impeks  

"AS-IMPEKS" doo
Boška Stojanovića bb,
14000 Valjevo, Srbija

E-mail: info@asimpeks.com

Tel. +381 14 248 838,
+381 14 239 989
Tel/fax. +381 14 248 438

Prijavite se na mailing listu
Sign up           Remove

O nama - About Us


                  
 
      

                                          

Savremenost. Kvalitet. Brend.

 

KATALOŠKA PRODAJA, IMPLEMENTACIJA TEHNOLOGIJA i PRODAJA OPREME ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE su ključne reči za način poslovanja naše firme, koji je našim kupcima stvorio dobru naviku kvalitetne kupovine, a nama mesto među vodećim savremenim dobavljačima na srpskom tržištu.

 

Otvorenost. Vizija. Spajanje.Partnerstvo sa slovenačkom kompanijom Prosigma, Maribor, koja nam je prenela svoja iskustva u poslovanju sa velikim evropskim proizvođačima, u prepoznavanju i usvajanju vrhunskog kvaliteta i savremenog načina osvajanja tržišta, obezbedilo nam je mogućnost proširivanja prodajnog asortimana, a u skladu sa povećanjem potreba našeg tržišta.

 

Zastupništva sledećih evropskih proizvođača i prodaja njihovih asortimana potvrdila su našu doslednost kvalitetu i učvrstila našu visoku poziciju među konkurencijom:

 

Rottner Tresor, Austrija

  • trezori, sefovi, data-sefovi, vatrootporni ormari, ormari za oružje, ugradni i hotelski sefovi, kase, aparati za brojanje i proveru novčanica.

     

Zbog sve strožijih zahteva kod nas i u EU, u poslednjoj godini smo proširili prodajni program na oblast zaštite životne sredine.Heckert Solar, Nemačka
  • Solarni paneli i oprema za solarne elektrane. Kvaliteni solarni paneli Nemačke proizvodnje, fabrika u Nemačkoj.

Zakonodavstvo EU nalaže da se sva domaćinstva moraju priključiti na centralni sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Tamo gde to nije moguće, otpadne vode se mogu sakupljati u neprotočne septičke jame ili tretirati biološkim prečistačima, koji su, zajedno sa sistemima za sakupljanje i upotrebu kišnice, deo asortimana nemačkog proizvodjača Rewatec, čiji smo zastupnici za područje Srbije od 2009. godine.

REWATEC,Nemačka

  • kompaktni tipizovani sistemi za prečiščavanje komunalnih otpadnih voda kapaciteta 5 do 50 ES (MONOFLUIDO, FLUIDO BLACK LINE , FLUIDO XXL)

  • kompaktni tipizovani sistemi za sakupljanje i upotrebukišnice kapaciteta 1500 do 10000 litara

  • sistemi za kompostiranje biološkog taloga iz prečistača

 

Uspeh. Veličina. Buducnost.


Proširivanje asortimana, rast prometa, planiranje razvoja poslovanja i težnja ka sigurnoj i uspešnoj budućnosti firme, zahteva maksimalno angažovanje i stručnost profesionalnog tima, ulaganje u moderniji i funkcionalniji poslovni prostor i unapređenje uslova rada. Ovo su ciljevi koje želimo da dostignemo i održimo u svakoj etapi razvoja našeg preduzeća.


ZNAČAJNE BROJKE


  • godišnji promet : u 2008. godini = 109.400.000,00 din.

  • broj zaposlenih: 6

  • broj zaposlenih u Grupi ProSIGMA: 42

  • korisna površina poslovnog objekta: 1280 m2


Vlasnici:
Prosigma d.o.o. Maribor (SLO)
Goran Brankovi
ć (1964.)
Saša Brankovi
ć (1967.)

 
Naziv preduzeća - skraćeni: AS-IMPEKS d.o.o.

 Sedište preduzeća:

 Boška Stojanovića bb

 Telefon:

 +381 14 248 838, +381 14 220 090

 Fax:

+381 14 248 438, +381 14 239 989

 Adresa:

 14000 Valjevo, Srbija

 E-pošta:

  info@asimpeks.com 

 Transakcijski račun:

  160-9013-03 Banca Intesa

  355-1119444-33 Vojvođanska Banka

 PIB:

 101496208

 Matični broj:

 07839421

 Direktor:

 Goran Branković

 
 

Gde se nalazimo...          Kontakt i stručna pomoć...

© AS Impeks d.o.o. . Web design Internet Oblikovanje.com